Agencija Poslovnost d.o.o.

Accounting and
Bookkeeping Services

Call us
+387 33 922 001
WORKING HOURS:
Mon - Fri 08:00 - 16:00
           Sat 08:00 - 13:30

Bookkeeping Services

USLUGE ZA PRAVNE SUBJEKTE

(doo, dd, udruženje građana)

Agencija Poslovnost d.o.o. u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima vrši obradu cjelokupnih poslovnih promjena sa kojima se Vaše preduzeće susreće i to u sklopu slijedećih usluga:
 
finansijsko knjigovodstvo,
robno i materijalno knjigovodstvo,
knjigovodstvo osnovnih sredstava,
vođenje knjiga KUF-a i KIF-a,
obračun PDV-a,
analitika kupaca i dobavljača,
blagajničko poslovanje,
obračun ličnih dohodaka sa pratećim obrascima,
izrada i sastavljanje svih periodičnih i godišnjih izvještaja,
poslovno savjetovanje iz računovodstva,
porezno savjetovanje.