Agencija Poslovnost d.o.o.

Servis za računovodstvene
i knjigovodstvene usluge

Pozovite nas
+387 33 922 001
RADNO VRIJEME:
Pon - Pet 08:00 - 16:00
           Sub 08:00 - 13:30

Usluge pravnog poslovanja

U sklopu Agencije Poslovnost d.o.o. nalazi se i pravna služba koja vrši usluge pravnog poslovanja koje su uključene u cijenu knjigovodstvenih usluga. Također, ukolike ste se odlučili za pokretanje vlastitog biznisa, naša pravna služba će Vam na brz i efikasan način omogućiti prikupljanje neophodne dokumentacije za početak obavljanja djelatnosti.

Naša pravna služba obavlja slijedeće usluge za naše postojeće i buduće klijente:

Osnivanje privrednih društava, podružnica te sve statusne promjene u društvu i podružnicama u    smislu sastavljanja i kompletiranja dokumenata.
Pomoć pri registraciji svih vrsta samostalnih subjekata (registracija fizičkih lica za obavljanje:    trgovinske, ugostiteljske i obrtničke djelatnosti i sl. kod nadležnih općinskih službi)
Registracija pravnih i fizičkih lica i njihovih dijelova u službi za statistiku Kantona Sarajevo    (obavještenje o razvrstavanju pravnog ili fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti)
Registracija pravnih i fizičkih lica i njihovih dijelova kod Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo    (uvjerenje o poreznoj registraciji : ID broj)
Kompletiranje dokumentacije potrebne za otvaranje transakcijskog računa u banci
Kompletiranje dokumentacije i podnošenje zahtjeva za upis društva u jedinstveni registar obveznika    indirektnih poreza (PDV i carinskih obaveznika)
Pomoć u prikupljanju dokumentacije potrebne za izdavanje posebnih saglasnosti, odobrenja za    obavljanje djelatnosti (obavijesti i izjave kantonalnoj inspekciji)
Izrade statuta i pravilnika
Pomoć iz oblasti radnih odnosa: zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prijave i odjave radnika,    radno-pravni ugovori, savjetovanje i ostali sl. poslovi iz radnih odnosa
Prikupljanje i kompletiranje dokumentacije potrebne za radnu dozvolu za strance, te podnošenje    zahtjeva za izdavanje radne dozvole
Kompletiranje dokumentacije za boravak
Prikupljanje dokumentacije za tendere (Uvjerenja i potvrde od nadležnih organa)
Obračuni za refundaciju bolovanja
Usluge pokretanja likvidacije te usluge brisanja privrednih društava i njihovih dijelova