Poslovnost loader logo1
Poslovnost loader logo2

Kurirska služba

Kurirska služba ima za cilj podnošenje i preuzimanje svih dokumenata od važnosti u cilju potpunog rasterećenja klijenata.

Kurirska služba podnosi zahtjeve i preuzima uvjerenje od nadležnih institucija te samim tim upotpunjuje sve usluge koje društvo pruža klijentima.

Kurirska služba na dnevnoj bazi obilazi sve institucije od značaja na svim općinama Kantona Sarajevo te na taj način omogućava klijentima da svoje vrijeme na najbolji mogući način posvete svom biznisu.

 

Institucije koje su predmet obilaska:

-Kantonalni porezni ured;

-Porezna uprava FBiH;

-Porezne ispostave Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Ilijaš, Vogošća;

-Općinski sud u Sarajevu;

-Općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Ilijaš, Vogošća;

-Federalni zavod za statistiku;

-Federalni zavod za zapošljavanje;

-Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo;

-Zavod za zdravstveno osiguranje;

-Zavod za penziono/mirovinsko osiguranje;

-Agencija za finansije i informatiku.