Poslovnost loader logo1
Poslovnost loader logo2

Fizička lica

Vođenje knjige prihoda i rashoda (KPR), knjige obaveza i potraživanja, kao i sve vrste evidencija vezanih za PDV.

-Redovno vođenje knjige osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije po važećim stopama;

-Redovno ažuriranje Vaše dokumentacije: plata, KIF-a, KUF-a, Izvoda i sl.;

-Obračun PDV-a;

-Obračun poreza i doprinosa na plate, izrada specifikacije za plate, izrada platnih lista i naloga za plaćanje prema Zakonu o porezu na dohodak;

-Izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna prihoda i rashoda, obračun poreza na dohodak;

-Izrada mjesečnih izvješaja za Poreznu upravu i PDV prijava za Upravu za indirektno oporezivanje;

-Izrada mjesečnih izvještaja za Zavod za statistiku F BiH;

-Izrada mjesečnih i kvartalnih izvještaja za Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo i dr.;

-Izrada izvještaja za PIO (MIP, GIP);

-Izrada i dostava Poreznoj upravi obrasca DP;

-Izrada i dostava Poreznoj upravi obrasca INFO-1 i ostale zakonom propisane izvještaje.