Poslovnost loader logo1
Poslovnost loader logo2

Pravna lica

Vršimo obradu podataka i računovodstvo prema Međunarodnim računovodstvenim standardima:

-Sortiranje i ažuriranje vaše dokumentacije: KIF-a, KUF-a, naloga za plaćanje, izvoda i dr.;

-Obračun poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a), Popunjavanje obrasca DPDV;

-Vođenje glavne knjige i izrada bilansa;

-Obračun poreza i doprinosa na plate, izrada specifikacija za plate, izrada platnih lista i naloga za plaćanje;

-Izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna, te obračun dobiti i poreza na dobit;

-Vođenje evidencije osnovnih sredstava uz obračunom amortizacije po Zakonom predviđenim stopama;

-Izrada mjesečnih izvješaja za Poreznu upravu;

-Izrada mjesečnih izvještaja za Zavod za statistiku F BiH;

-Izrada mjesečnih i kvartalnih izvještaja za Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo i dr.;

-Izrada izvještaja za PIO (MIP, GIP);

-Izrada i dostava Poreznoj upravi obrasca DP;

-Izrada i dostava Poreznoj upravi obrasca INFO-1.